HR zorgt voor de uitvoering van diverse ondersteunende processen. Instroom, werving, salarisbetaling, training en opleiden, roostering en planning, managementinformatie, introductie, enz. Het primaire proces moet optimaal ondersteund worden. En hoe dat eruit ziet, dat bepaalt vooral het primaire proces. Zij zijn de corebusiness van uw organisatie. Wanneer dat niet op orde is en zij niet tevreden zijn, is er een serieuze organisatie opgave.

HR is daarnaast verantwoordelijk voor de strategische opgave waarvoor de organisatie staat. Zij moet dat vertalen naar een duidelijk plan waardoor de medewerkers opgave wordt gerealiseerd. HR moet daar niet afwachtend in zijn maar zich ongeduldig en deskundig profileren als voortrekker en initiator voor de organisatie. Arbeidsmarktaanpak, strategische personeelsplanning, klantgerichtheid, cultuurverandering, inzetbaarheid, enz. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit belangrijke voorwaarden zijn van uw (strategisch) meerjarenplan.

Ik kan u helpen wanneer u op de positie van HR management tijdelijk ondersteuning wenst. Met een opdracht of ter overbrugging van een periode. Ik werk me snel in en kom tot de kern van de opgave. Ik communiceer duidelijk en beweeg me gemakkelijk in de operatie en op strategisch niveau.