Een zekere terughoudendheid bij organisatieverandering is logisch. De impact op medewerkers is groot en blind vertrouwen in het effect van louter een “andere organisatie-inrichting”, stoelt nergens op. En vaak valt het resultaat tegen. En toch is er soms een dringende behoefte zaken anders of beter te doen. Hoe pakt u dat aan, zodat je bereikt wat je beoogt?

Feitelijk moet het effect wat je wil bereiken met een verandering aan de basis liggen van hoe je het veranderingsplan begint. Hoe werk je samen, hoe bepaal je de eindtermen, langs welke weg willen we aan de slag, wat moet de verandering opleveren, en wat zijn risico’s en bijeffecten? En wat gebeurt er wanneer we niets veranderen en hoe sturen we daarop? De verandering is niet het instrument maar de impact van uw doel.

Een beter clientproces, versterken van uw klantgerichtheid, vergroten van de resultaatverantwoordelijkheid van teams, verkleinen van uw staf of veranderen van het kwaliteitsmanagement, het kan uw organisatie en uw resultaat enorm helpen. Ik kan u adviseren, ondersteunen bij zo een proces en een verandering of reorganisatie helpen begeleiden.