Profiel

Ik ben een HR professional die innovaties omarmt en kennis en ervaring op waarde  weet te gebruiken.

Men omschrijft mij als enthousiast en idealistisch. Ik ben geïnspireerd door het Rijnlandse gedachtegoed.  Mensgericht wonen, werken, leven en organiseren, dat is mijn uitgangspunt. Mensen moeten verantwoordelijk worden gehouden maar ook vertrouwen genieten en ruimte krijgen om te doen wat goed is. Heb aandacht voor elkaar en durf het oneens te zijn. Werk aan zelfontwikkeling, blijf vragen en probeer eens wat uit…Mijn drijfveren zijn innovatie, ondernemen, autonomie en verantwoordelijkheid.

Sinds 22 jaar werk ik in verschillende HR management functies bij vooral zorgorganisaties en het lokaal openbaar bestuur.
Ik weet dat mensen verantwoordelijk gehouden willen worden maar ook ruimte willen om dingen te doen zoals hen dat past. Daarvoor moet je afspraken maken over randvoorwaarden waarbinnen je werkt en hoe de werkzaamheden goed worden verdeeld. Alles begint met vakmanschap van mensen en waarom ze voor een organisatie willen werken. Wordt die belofte  waar gemaakt, dan ontstaat er trots en gedrevenheid bij medewerkers.

In je eentje ga je snel maar kom je niet ver, daarvoor moet je samenwerken. Op strategisch niveau kunnen teams soms lastiger besluiten en initiatieven nemen, daarvoor heb je leiders/bestuurders nodig.

Kortom, een taak- en rolverdeling tussen teams, staf, managers en bestuurders is nodig en moet ter discussie mogen staan. Teams die verantwoordelijk zijn voor het primaire zorgproces moeten hierin altijd leidend zijn. Daar borgt de organisatie haar bedoeling en kwaliteit. De basis van die rolverdeling is wat medewerkers te doen staat: wat is onze opgave en wanneer doen we het goed? En wat zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden om dat te doen?
Dat kan leiden tot een organisatiemodel met een sterk doorontwikkelde resultaat verantwoordelijkheid bij teams (sommigen noemen dat zelfsturing) of een model met managers die gedelegeerde taken en rollen hebben. Niets is fout of goed. Wanneer het werkt, de klant is blij en de organisatie presteert goed, dan bewijst het zichzelf.

Interesse in een oriënterend gesprek? Neem dan hier contact met mij op.